top of page
Sharon sigler.jpg

בואו לשיר איתי

12.24.2023 סבסטופול

הוראות הגעה

​𝄞

איפה?
אז זה קורה ב-ommunity house של

שרון. הכתובת:
680 Robinson Rd

Sebastopol, Ca

95472

𝄞

איך?

בגלל מצוקת חנייה, הכי קל

להוריד את כל מי שלא נוהג בכניסה ל-

community house
ואז ללכת למצוא חנייה.

(יום יפה להליכה ברגל)

סיכוי גבוה למצוא חנייה ב-Ives Park

למקרה שלא מצאתם משהו יותר קרוב.
החדר הוא המבנה הראשון בקצה

מגרש החנייה של המתחם (בבקשה

לא לחנות שם, אלה חניות של הדיירים)

𝄞

למקרה שפספסתם

זה....

bottom of page